รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลกเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย ZERO HUNGER (ชมคลิป)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลกเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย ZERO HUNGER

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=czjTYg6FfXo[/embedyt]

วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) ที่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการแปรรูปปลานิล ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลกพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลก เพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย ZERO HUNGER” ร่วมด้วย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางวราภรณ์ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ


ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นสัดส่วนของประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากที่เคยได้รับความทุกข์จากความอดอยากและความหิวโหยมนุษย์บนโลกกำลังขาดแคลนอาหารหลายล้านคนในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ผลิตอาหาร ถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบให้กับโลกและมนุษยชาติทั้งอากาศร้อนรุนแรงขึ้นทุกปีๆ อากาศเป็นพิษ น้ำเน่าน้ำเสีย อาหารปนเปื้อนสารพิษการรักษาพื้นที่ผลิตอาหารพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของทุกคนเพื่อโลกและมวลมนุษยชาติ เพื่อให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองอาหารของโลก เป็นครัวของโลก ขจัดความอดอยากหิวโหย เพื่อให้เมืองไทยเป็นครัวโลก


ทางด้านนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561-2565) กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอกภัย สังคมมีคุณภาพป่าและน้ำอุดมสมบูรณ์”ต่อไป

 

You may have missed