ปทุมธานี-วันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1ครบ 1 ปี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-วันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1ครบ 1 ปี

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8S3ApvSl4Ts[/embedyt]

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1 เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1ครบ 1 ปี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ป.ป.ส.การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาโดยเมื่อปี 2501 รัฐบาลขณะนั้นได้ประกาศให้ยกเลิกการเสพฝิ่นแต่ปัญหายาเสพติดก็ไม่ได้หมดไปกับปรากฏว่ามียาเสพติดชนิดใหม่ที่รุนแรงกว่าฝิ่น คือเฮโรอีนระบาดอย่างรวดเร็วและรัฐบาล


จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ(ก.ป.ส.)ขึ้นในปี 2504 ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน เมื่อได้มี ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษพ.ศ 2519 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 และมาตรา 11 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรียกโดยชื่อย่อว่าสำนักงาน ป.ป.ส. มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงานธุรการอื่นในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แบ่งส่วนราชการณขณะนั้นเป็น 7 กองคือสำนักงานเลขานุการ กรมกองนโยบายและวางแผน กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ กองสืบสวนสอบสวนและปราบปราม

กองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน กองประสานงานและตรวจสอบสำนักงานป.ป.ส.มีชื่อเต็มว่า”สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”เป็นหน่วยงานราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ. ศ. 2519 โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาธิการป.ป.ส.เป็นหัวหน้าหน่วยงานแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/สำนัก และ 3 กลุ่มขึ้นตรง ฯ แล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีสำนักงานป.ป.ส.ภาค 1 ถึงภาค 7 ซึ่งซึ่งเดิมสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่อาคารสำนักงาน ป.ป.ส.(ทุ่งสองห้อง)ซอยวิภาวดี -รังสิต25 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน

และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้งใหม่เลขที่ 88/9 หมู่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 12 ไร่ 60 ตารางวา นอกจากนี้บรรยากาศภายในงานช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่โดยผู้อำนวยการป.ป.ส.และเจ้าหน้าที่ร่วมบวงสรวง ต่อด้วยพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และตามด้วยการนำเสนอประวัติและขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานโดยประธานผู้บริหารผู้มีเกียรติ ชม VTR. ประวัติและผลงานสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 และ ชมดนตรีและการแสดงของเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ก่อน ปิดงานวันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ครบ 1 ปี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

You may have missed