“อำเภอแม่สาย”สุดดีใจ วันที่รอคอย”นายอำเภอแม่สายได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตามมาตรา23มาตรา7ทวิ วรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ” (ชมคลิป)

“อำเภอแม่สาย”สุดดีใจ วันที่รอคอย”นายอำเภอแม่สายได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตามมาตรา23มาตรา7ทวิ วรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hUz8r8F4040[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นาย สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตอำเภอแม่สายจำนวน 37 คนแยกเป็นมาตรา23จำนวน5รายมาตรา7ทวิจำนวน31รายแปลงสัญชาติ1รายให้กับผู้ได้รับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา23และ7ทวิ วรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่4)พ.ศ.2551

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคม พ.ศ.2553 เรื่องอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคม พ.ศ.2559 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติ

ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ที่ได้ตามหลักเกณฑ์โอนสัญชาติในเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนาย สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายได้กล่าวโอวาทและปฎิญาณตนให้กับผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยขอให้มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความประพฤติดีไม่ยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย

You may have missed