เพชรบูรณ์ เด็กช่าง ไอเดียเก๋ ขนวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน จัดแต่งลงบนพานได้อย่างสวยงาม ลงตัว สื่อความหมายในพิธีไหว้ครู (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ เด็กช่าง ไอเดียเก๋ ขนวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน จัดแต่งลงบนพานได้อย่างสวยงาม ลงตัว สื่อความหมายในพิธีไหว้ครู

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lzYzRzACFSE[/embedyt]

 

หลายโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่างจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 กันอย่างคึกคัก ซึ่งพิธีไหว้ครูนี้ ถือเป็นประเพณีของไทยมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้


เช่นเดียวกับที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะนักศึกษาทั้ง ระดับ ปวช. และระดับชั้น ปวส. ต่างพากันจัดเตรียมทำพานเพื่อไหว้ครู ซึ่งนอกจากจะคงไว้ซึ่งส่วนประกอบหลัก คือ ดอกมะเขือพวง ที่หมายถึงความอ่อนน้อม, พญ้าแพรก ที่หมายถึงการเจริญงอกงาม, ดอกเข็ม ที่ให้ความหมายว่า สติปัญญาจะได้เฉียบแหลม ,ข้าวตอก หมายถึงระเบียบวินัย และ ธูป เทียนแล้วนั้น ยังพบว่ากลุ่มนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ต่างมีการออกไอเดียสร้างสรรค์ แต่งเติมสีสันให้แก่พานไหว้ครูในปีนี้ เช่น นักศึกษาสาขายานยนต์ ได้มีการนำเอาเศษวัสดุจากเครื่องยนต์ที่เหลือใช้

หรือ อะไหล่รถจักรยานยนต์ที่เปลี่ยนออกจากการชำรุด มาล้างทำความสะอาด พร้อมจัดแต่งลงพานอย่างสวยงาม ประดับด้วยดอกไม้ เพื่อสื่อถึงความเป็นช่างยนต์ ส่วนนักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง ก็ได้มีการนำเอาวัสดุอุปกรณ์จากไฟฟ้า เช่น สายไฟ ทองแดง กิ๊บสายไฟ มาเรียงร้อย ประยุกต์เข้ากับพานไหว้ครูได้อย่างลงตัว และสวยงาม สร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และทางด้านนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก็ไม่ยอมน้อยหน้า มาในธีมความเป็นไทย ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำพานบายศรีเป็นรูปช้าง พร้อมประดับดอกไม้สัญลักษณ์สำคัญ จัดแต่งอย่างลงตัว เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย และแสดงความนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์

 

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว

You may have missed