แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย และมอบแนวทางการส่งมอบงาน กอ.รมน.มุกดาหาร (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #

 มุกดาหาร แม่ทัพภาค 2 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย และมอบแนวทางการส่งมอบงานของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดมุกดาหาร ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WqJ6W1zVSdw[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ ฝ่ายความมั่นคง กอ.รมน. จ.มุกดาหาร พ.อ.โกมล วงศ์อนันต์ หน.กลุ่มงานแผนนโยบายและการข่าว กอ.รมน.มุกดาหารให้การต้อนรับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย และมอบแนวทางการส่งมอบงานของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดมุกดาหาร ส่งไม้ต่อ ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร

ณ ที่ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ หัวหน้ากลุ่มงาน กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 50 คน โดยผลการประชุมสรุป การส่งมอบงานโดยต้องเป็นไปอย่างมีระบบมีผู้รับผิดชอบชัดเจน กำลังพลต้องมีคุณภาพ แหล่งข่าวจะช่วยงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ

ต้องช่วยกันปลูกป่าให้ได้ 40 เปอร์เซ็นของพื้นที่ประเทศภายในปี 68 ให้ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ใช้งานขุนด่าน สร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ หากมีข่าวโจมตีเชิงลบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบตอบโต้ชี้แจงข้อเท็จจริงทันที ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ คสช.เข้ามาบริหารบ้านเมืองอาจมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง เราควรนำมาปรับแก้เพื่อเดินหน้าบ้านเมืองสงบเรียบร้อย งาน กอ.รมน. เกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ ต้องร่วมบูรณาการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชน

รัฐบาลให้ความสำคัญกับกล้อง CCTV เป็นอย่างมากเพราะช่วยลดอาชญากรรม ขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดช่วยเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ขอให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และกองทุนพลังงาน มีงบประมาณสนับสนุน ซึ่งหลังจากมอบงานดังกล่าวเป็นทางการ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเข้าเยี่ยมชมที่ทำการของ กอ.รมน. บนชั้น 2 ศาลากลาง จ.มุกดาหารก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำมาน้ำโขง อำเภอ เขมราฐเ จ.อุบลราชธานีต่อไป.

********************************************
ธานินทร์, ฐานิตา / ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร
เดวิด มุกดาหาร หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.สยามโฟกัสไทม์ มุกดาหาร รายงาน

You may have missed