ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดจวนต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 และได้ร่วมทำกิจกรรมร่อนทอง ณ อำเภอสุคิริน เพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดจวนต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 และได้ร่วมทำกิจกรรมร่อนทอง ณ อำเภอสุคิริน เพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น

 


วันที่30 มิ.ย. 62 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 ที่เดินทางมาทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 และทีมงาน ที่เดินทางมาทำกิจกรรมที่จังหวัดนราธิวาส โดยจังหวัดนราธิวาสพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกเมื่อ มาที่นี่จะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และการที่จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีด่านศุลกากร 3 ด่าน ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน โดยได้ขอให้ผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบว่า จังหวัดนราธิวาสที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เมื่อมาแล้วจะรู้สึกประทับใจอย่างแน่นอน


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าบาติกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน ซึ่งผ้าบาติกเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ผู้เข้าประกวดยังได้ถือกระเป๋ากระจูดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของดีของจังหวัดนราธิวาส เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กระจูดในพื้นที่และมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์


จากนั้น คณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 พร้อมทีมงานได้เดินทางไปที่หมู่บ้านภูเขาทองอำเภอสุคิริน เพื่อร่วมกิจกรรมร่อนทอง โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งมีการสาธิตการร่อนทอง ให้คณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand ได้ชมและได้ทดลองร่อนทองอีกด้วย สำหรับการร่อนทองตามลำน้ำเป็นอาชีพเสริมของชาวตำบลภูเขาทอง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนทอง คือ เลียง ที่ทำจากไม้ ซึ่งผู้ร่อนทองจะใช้ทักษะความชำนาญในการร่อนทองและถ้ามีโชคอาจสร้างรายรายได้นับพันต่อวัน


ด้าน นางสาวสุวิมล เสมาปรุ Miss Grand ชัยนาท 2019 ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการมาเยือนจังหวัดนราธิวาสครั้งนี้ว่า ดีใจมากๆที่ได้มาพบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและถือเป็นความมหัศจรรย์กับการร่อนทองในแม่น้ำ โดยชาวบ้านที่มาร่อนทองสามารถนำทองไปขายเป็นรายได้เสริม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าจังหวัดนราธิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัส รวมทั้งขอฝากกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ ที่ดูแลประชาชน และขอให้ประชาชนร่วมส่งแรงใจเชียร์ผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 ซึ่งจะมีการประกวดในวันที่ 13กรกฎาคมนี้ด้วย


สำหรับผู้เข้าร่วมประกวด Miss Grand Thailand 2019 จากทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัดได้ร่วมเก็บตัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 5 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 7กรกฎาคม 2562 และทำกิจกรรมต่างๆ โดยในวันนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม มาที่จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี ซึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 26 คน เพื่อมาสัมผัสวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามของจังหวัด พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed