สบอ.16 แม่สะเรียง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีลูกจ้าง ร้องสื่อ หน.อุทยานฯ อมเงินค่าจ้างกว่า 5 ปี ไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 4 กันยายน 2562
สบอ.16 แม่สะเรียง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีลูกจ้าง ร้องสื่อ หน.อุทยานฯ อมเงินค่าจ้างกว่า 5 ปี ไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท นับตั้งแต่ปี 2558 เงินไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท ระบุ ปี 59 เคยตรวจสอบแต่ไม่มีมูลชี้ความผิด ยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U0Ok27PWSBw[/embedyt]

จากกรณีลูกจ้างอุทยานแห่งชาติ แห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกมาร้องสื่อกรณีถูกอมเงินค่าจ้างกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 คิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท จากเงินเดือน 9,000 บาท เหลือ 6,000 บาท และ เงินค่าจ้างดูแลรักษาป่า หรือ สมาร์ทพาโท จำนวน 2,800 บาท เหลือ 1,000 บาท ส่วนเอทีเอ็มของลูกจ้างทั้งหมด 70 คน ก็ถูกยึด ซึ่งเรื่องดังกล่าว ได้มีการร้องเรียนไปยังไปแล้ว 3 ครั้ง


ล่าสุดในวันนี้ เวลา 10..00 น.วันที่ 4 ก.ย. 62 ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และ นายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากเหตุการณ์ร้องเรียนผ่านสื่อดังกล่าวข้างต้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาชั้นต้นของอุทยานแห่งชาติในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบเนื้อหา ภาพประกอบข่าว และได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว

คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ขอชี้แจงสื่อมวลชน ดังนี้ 1. ในปี 2559 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ส่งหนังสือกรณีร้องเรียนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยงลูกน้อง และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้ผลสรุปว่าไม่มีมูลความจริง 2. ในปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีหนังสือขอข้อมูล นายปรีชา ทะจะกัน และ นางสรัญญา เสรีธนพงษ์ ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง หรือไม่ และได้มีการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานหรือไม่

และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้รวบรวมข้อมูลและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และ 3. เพื่อให้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่หน่วยงานในสังกัดและทุกภาคส่วน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จึงได้ดำเนินการดังนี้ 3.1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เสนอเรื่องไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อออกคำสั่งให้นายปรีชา ทะจะกัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ

และ 3.2 ได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ที่ 633/2562 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จว่าเป็นจริงตามที่ในเนื้อหาข่าวที่เผยแพร่ออกไป เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หรือไม่อย่างไร โดยมี นายมิตร อุตะมะ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง


ทั้งนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ออกไปตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติในสังกัด เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอยู่เป็นประจำ และในเรื่องนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงไม่ได้นิ่งนอนใจ จะดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมและจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง

 

ถาวร เบ็ญจรงค์ รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

You may have missed