Red Planet Hotel รักษ์โลก จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน เพื่อเป็นการลดอัตราขยายพลาสติก ที่ทำลายระบบนิเวศทางทะเล (ชมคลิป)

Red Planet Hotel รักษ์โลก จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน เพื่อเป็นการลดอัตราขยายพลาสติก ที่ทำลายระบบนิเวศทางทะเล

 

09.00น. ของวันที่่ 20 กันยายน 2562 ที่ชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โรงแรมเรด แพลนเน็ต ได้จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน เพื่อเป็นการลดอัตราขยายพลาสติก ที่ทำลายระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครหลายภาคส่วน อาทิเช่น องค์กรพัฒนาเอกชน อาสาสมัครของโรงแรม และบุคคลทั่วไปโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือร่วมกันจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

โรงแรมเรด แพลนเน็ต ได้มุ่งเน้นที่จะลดจำนวนขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ที่ผลิตจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ ไปจนถึงการยกเลิกการใช้พลาสติกภายในโรงแรมอีกทาง อีกทั้งการพัฒนาระบบซักรีด ซึ่งช่วยให้สามารถกำจัดพลาสติกไปไร่กว่า 2 ตันครึ่ง

โรงแรมเรด แพลนเน็ต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เป็นกลุ่มโรงแรมเอกชนระดับภูมิภาค ที่มุ่งเน้นในการขยายตัวโรงแรมราคาประหยัดในเอเชีย โดยที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารโรงแรมกว่า 30 แห่ง ทั้งในอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์และไทย มีเป้าหมายในระยะยาว เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน โดยมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์หลักสามส่วน ได้แก่การแยกขยะ การหยุดผลิต และการหยุดซื้อพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง โดยที่ทางโรงแรมมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปีนี้ปีเดียวมีขยะพลาสติกกว่า 8.8 ล้านตัน…


ภาพข่าว/สมชาย โคตล่ามแขก /รายงาน

You may have missed