สส. นิโรธเร่งแก้ไขปัญหาชาวบ้านขาดแคลนน้ำ

นายนิโรธ สุนทรเลขา สส  นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เร่งโครงการขึดลอกคลอง สำรวจแหล่งเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรให้ชาวบ้าน

 

You may have missed