นครสวรรค์ /// กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการออกกำลังกายและลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562

เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นปั่นปั่น.. รับอรุณ ชมทุ่งทานตะวัน” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเริ่มต้นจากเทศบาลนครนครสวรรค์ไปวัดเกาะหงษ์ ทุ่งทานตะวัน@โกรกพระ วัดบางมะฝ่อ เป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ 50 กิโลเมตร

***เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ และเริ่มเคลื่อนขบวนปั่นเวลา 06.30 น.

ทั้งนี้ สามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สนุกสนาน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแลตลอดกิจกรรม

กิตติคุณ มั่นคงดี ประธานชมรมสื่อออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ PM NEWS TV ,MD NEWS TV ประเทศไทย

You may have missed