เชียงใหม่. // เปิดตัว​ Mobile​ Application “RDU​ รู้เรื่องยา”

รศ.นพ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการ รศ.พญ.อรินทยา​ พรหมมินธิกุล​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล​ ภญ. เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล​ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเปิดตัว​ Mobile​ Application “RDU​ รู้เรื่องยา”

ซึ่งเป็น Application ให้ความรู้เรื่องการค้นข้อมูลยา คำแนะนำในการใช้ยา ข้อควรระวังและข้อห้าม รวมถึงการเก็บรักษายา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.