#เชียงใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563

พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

You may have missed