#เชียงใหม่. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคาราวะเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคาราวะเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 แด่ คุณนพรัตน์ นาคประเสริฐ อธิบดีอัยการภาค 5

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ สำนักงานอัยการภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่