#เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา โรงเรียนศึกษาสงเคร าะห์เชียงใหม่” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จึงขอเชิญชวนจิตอาสา และประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง


/////////////
นันธิกา กิจปาโล/กาญจนา บุญมี ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
14 มกราคม 2563

You may have missed