#เชียงใหม่ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปี

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ คุณไพรัช และคุณภาณินี อำมฤตโชติ เจ้าของโรงเรียนธัญวิทย์ พร้อมครอบครัว ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนธัญวิทย์ จ.ปทุมธานี