#ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ คุณพลากร สมสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายรายการและการตลาด สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ คุณพลากร สมสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายรายการและการตลาด สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ทั้งหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี กทม.

You may have missed