#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ MD Nation Digital ด้าน Online & คมชัดลึก Media

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ MD Nation Digital ด้าน Online & คมชัดลึก Media ทั้งหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการระดมทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กทม.