#เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563

เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ภายใต้กิจกรรมปีใหม่ เชียงใหม่ ปลอดถุงพลาสติก
นางสาววิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมลดถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่เห็นชอบให้ขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน นำร่องงดแจกถุงพลาสติกในบริษัทภาคีเครือข่าย 43 ภาคี อาทิ ห้างเซ็นทรัล โรบินสัน บิ๊กซี โลตัส เซเว่น-อีเลฟเว่น ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต วัตสัน โดยงดให้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่ผ่อนผันถุงบรรจุของร้อน อาหารเปียก เนื้อสัตว์และผลไม้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นมา พบว่า ประชาชนตื่นตัวและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ยังคงต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับพฤติกรรมประชาชน นำไปสู่การเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคาดว่า จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ปีละประมาณ 780,000 ตัน ทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะได้ถึง 3,900 ล้านบาทต่อปี


นางสาววิมลชญาน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์งดให้ถุงพลาสติกเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมโครงการธิงค์ปาร์ค ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเดินรณรงค์บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงาน และร่วมมือกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

***********
สุภวัฒณ์ ปันสาม ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
22 มกราคม 2563

You may have missed