#ม.แม่โจ้ จัด Road Show “สานฝัน เสริมสร้างอนาคต” ครั้งที่ 4 ยกทีมงานถึงโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน


วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “แม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต” ครั้งที่ 4 โดยมี ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทีมงานชุดใหญ่ จัด Road Show เปิดเวทีการแสดง แนะแนวการศึกษา พร้อมตั้งโต๊ะรับสมัครถึงโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต เป็นความร่วมมือของ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสมัครเข้าศึกษาต่อให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ

โดยการออกพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนต่างๆ สร้างการับรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษารุ่นที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้นๆ ไปร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ สร้างความเชื่อมั่น สร้างแรงบันดาลใจ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี และนันทนาการ โดยวงดนตรีแม่โจ้แบนด์สร้างสีสันความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม


………………………
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน

You may have missed