#การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับศุลกากรภาคที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

โดยมี พล.ต.ยุทธพร สุพรรณภาส รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม

ภาพ/ข่าว ปชส. พาณิชย์ จ. เชียงใหม่

You may have missed