# สสจ.เชียงใหม่ ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)

บ่ายวันนี้ (วันที่ 30 มกราคม 2563 ) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อให้การเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน มีความครอบคลุม กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มการคัดกรองคนไทยที่มีอาชีพทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับคนจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ ไกด์ พนักงานโรงแรม คนขับรถแท็กซี่ เจ้าหน้าที่สนามบิน ทำให้ช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น โดยวานนี้ (29 มกราคม 2563) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์รายใหม่ 44 ราย จนถึงวันนี้มีผู้ป่วยสะสม 202 ราย มีทั้งที่คัดกรองได้ที่ด่าน ขอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเองและได้รับแจ้งจากที่พัก โรงแรม มัคคุเทศก์ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก การเพิ่มจำนวนแสดงถึงประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันของไทย ทั้งนี้การที่จะประกาศว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เป็นผู้ป่วยยืนยัน จะประกอบด้วย 1. มีประวัติการเดินทางจากประเทศระบาด (จีน) 2. มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ จาม น้ำมูก 3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจาก 2 แห่ง ยืนยันตรงกัน 4. ผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


“ณ วันนี้ ยังไม่มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม หากได้ผลการตรวจยืนยัน เราจะรีบแจ้งให้ทราบทันที ไม่มีปิดบังข้อมูล ซึ่งผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย เราได้ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยทุกราย เข้ามาอยู่ในระบบตามมาตรฐานระดับสากล ประเทศไทยยังไม่พบการระบาด ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก ให้ติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ใช้ชีวิตประจำวันปกติ แต่ให้เพิ่มการระมัดระวัง ”
ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019 – nCoV) ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันวางแผนแนวทางการจัดหาพื้นที่ของสถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดซื้ออุปกรณ์การป้องกัน และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงระดมกำลังจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรคที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรคจะต้องมีอุณหภูมิกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการทางระบบหายใจอาการใดอาการหนึ่ง ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย หายใจลำบาก และมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน
ซึ่งหากพบผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวน ทางทีมงานการแพทย์และสาธารณสุข จะดำเนินการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ทำการรักษาอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 053-216426 หรือ LineID: satcm2020 กรณีต้องการล่าม สามารถประสานศูนย์ช่วยเหลือคนจีน หมายเลขโทรศัพท์ 081-4729818 คุณวิชัย 081-5953621 และคุณสุนทร 091-8576160

You may have missed