#พิธีมอบรางวัล “การประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ของหน่วยงาน ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับหน่วยงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่และเงินรางวัลตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. ในพิธีมอบรางวัล “การประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ของหน่วยงาน ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับหน่วยงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ในการประกวดเมื่อเดือนมกราคม 2563

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และคุณโกศล ฟูเดช หัวหน้าหน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่