กระบี่ฟื้นแล้ว “ทะเลปะการัง” (ชมคลิป)

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษา วิจัยอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี สำรวจปะการัง เกาะยูง ฟื้นตัว 70% สัตว์น้ำชนิดเด่น และไม่พบประการังฟอกขาว หลังประกาศปิดเกาะยูง. เกือบ4ปี. ห้ามทำกิจกรรมท่องเที่ยว

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=QP08H8BiL0g[/embedyt]

นายวรพจน ล้อมลิ้มหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี เปิดเผยว่าเมื่อช่วงวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาวิจัยอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ได้ลงสำรวจแนวปะการังเกาะยูง พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ที่ระดับความลึกของน้ำทะเลประมาณ 3 เมตร

พบมีปะการังปกคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 โดยพบปะการังเขากวางเป็นชนิดเด่น ปลาชนิดเด่นในแนวปะการังได้แก่ปลาสลิดหินลายบั้ง. สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังชนิดเด่นได้แก่ หอยมือเสือ เม่นหนามยาว และผลการตรวจสอบยังไม่พบปะการังฟอกขาว


ซึ่ง ความอุดมสมบูรณ์ใต้ทะเลเกาะยูงได้พื้นตัวสวยงาม เนื่องจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ได้ ประกาศปิดเกาะยูง ต่อเนื่องมาเกือบ 4 ปี ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อการฟื้นฟูปะการังฟอกขาว และระบบนิเวศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำเที่ยวเป็นอย่างดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ได้ทำการฟื้นฟูและคอยดูแล มาอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

You may have missed