#ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม หน่วยทหารบริการตัดผมฟรี

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และคณะ จัดกิจกรรม หน่วยทหารบริการตัดผมฟรี โดยบริการตัดผมฟรีกับประชาชน, ผู้พิการ และเด็กนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากลำบาก ณ บ.จะพือ ม.16 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร.

ซึ่ง บ.จะพือ ม.16 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร. เป็นพื้นที่ห่างไกลและไม่มีช่างตัดผม เมื่อคนในพื้นที่ต้องการที่จะตัดผม ต้องเดินทางเข้าไปในตัวอำเภอแม่จัน ประมาณ 20 กิโลเมตร
เนื่องจากเส้นทางยากลำบากผนวกกับเข้าสู่ห้วงฤดูฝนต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จึงจึงจัดกิจกรรม หน่วยทหารบริการตัดผมฟรี ให้บริการถึงหน้าบ้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางให้กับผู้เดือดร้อน
และแจกเงินช่วยเหลือ สำหรับการใช้ซื้อของอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้รับการสนับสนุนเงินจาก นายพีระพงษ์ นพนาทีพงษ์ ประธานจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ปากน้ำโพ (เถ่านั้ง)ปี 103ร้านฮะหลี​ 9 หีบศพ​ นครสวรรค์​

ภาพ/ข่าว.  มนู พุทธิมูล.         รายงาน

You may have missed