#ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม ปลูกป่า ปล่อยปลา รักษาวิถีชีวิต

เมื่อ 22 พ.ค. 63 ทาง พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วม ปลัดอำเภอแม่จัน, ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร บ.ผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร. บริเวณอ่างเก็บน้ำโล๊ะปราสาท ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำของ บ.ผาตั้งฯ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของราษฎรในพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืด อ.เวียงชัย จว.ช.ร.
และร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยมีส่วนในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อรักษาวิถีชีวิตชาวบ้าน บ.ผาตั้ง อ.แม่จัน ที่พึ่งพาอาศัยป่า และ แหล่งน้ำ แห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไป
ทั้งยังได้แจกเงินช่วยเหลือ สำหรับการใช้ซื้อของอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระเบิดของโรคโควิด 19 โดยได้รับการสนับสนุนเงินจาก นายพีระพงษ์ นพนาทีพงษ์ ประธานจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ปากน้ำโพ (เถ่านั้ง)ปี 103ร้ านฮะหลี​ 9 หีบศพ​ นครสวรรค์​

ภาพ/ข่าว   มนู พุทธิมูล.  รายงาน

You may have missed