#สนภ.3นทพ. จัดชุดปฏิบัติ ช่วยต่อเติมบ้าน

ต้องขอชื่นชมสำหรับการมีน้ำใจของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาภาค​ 3​ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่าง เข้ามาดำเนินการ ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง ต่อเติมบ้านพักอาศัย
ให้กับ นางวีพับ มูลเรือง ราษฏรที่ยากไร้ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องของที่พักอาศัย ณ บ้านศรีแดนเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับ ทางเทศบาลตำบลยางคราม และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อปรับปรุงบ้านพักอาศัย ทำให้คุณยายวีพับ ได้มีที่พักอาศัยอย่างมั่นคง ถือว่ากิจกรรมอย่างนี้เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม ที่เราคนไทยไม่ทิ้งกัน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน
#น้ำใจหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
#การปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างบ้านพัก
#ให้กับราษฏรที่ยากไร้ที่ดอยหล่อ

You may have missed