#พาณิชย์เชียงใหม่ เร่งกระจายลิ้นจี่ สู่ภาคใต้และอีสาน

ช่วงเป็นช่วงของผลไม่ของภาคเหนือกำออกสู่ตลาดอย่างมากมาย โดยเฉพาะลิ้นจี่ ที่กำลังออกลูกแดงอร่าม และได้นำออกสู่ตลาดกันอย่างต่อเนื่อง

ปีนี้ผลของลิ้นจี่นั้นมีมาก ขนาดออกกระจายตามท้องตลาดในภาคเหนือแล้ว ยังแทบจะล้นตลาดอีก ด้วยเหตุนี้ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องเร่งกระจายผลผลิตลิ้นจี่ไปยังต่างจังหวัด โดยได้ร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผลไม้(ลิ้นจี่พันธ์ฮงฮวย)ไปยังจังหวัดสงขลา โดยความร่วมมือระหว่างพาณิชย์จังหวัดสงขลาและผู้ประกอบการค้าส่งผลไม้ ตลาดพงษ์เจริญ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และยังจัดหาสถานที่จำหน่ายไปยังจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed