#พาณิชย์เฝ้าติดตาม การจำหน่ายสินค้า ทั้งอุปโภคบริโภค

ต้องถือว่าเป็นการเอาใจที่ดีมากสำหรับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีมาอย่างต่อเนื่อง กับการดูแลในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนไข่ไก่ ทั้งที่ร้านค้าจำหน่าย ทั้งภายในฟาร์มไก่ไข่ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเวลานี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ยังมีความเดือดร้อน แม้ว่าช่วงนี้เจ้าโควิดมันแผ่วลงบ้างเล็กน้อย แต่ก็ใช้ว่ามันจะไม่หวนกลับมาอีก เพียงแต่ว่าประชาชนต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเคร่งครัด ส่วนในเรื่องของสินค้าต่างๆทางพาณิชย์จังหวัดได้มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา ในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
วริศรา ทินนา
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed