#พ่อเมืองเชียงใหม่ หารือกรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจในภาพรวม หลังจากที่โดนเจ้าโควิด-19 มันเล่นงานเอาเสียจนสะบักสะบอม จนแทบเข้าห้อง ไอซียู มาวันนี้หลายหน่วยงานต้องมาหาช่องทางว่าจะฟื้นฟูกันยังไงกับเรื่องเศรษฐกิจ ที่อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายคมสัน สวรรณอัมพา และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ฯ โดย การประชุมได้มอบให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ข้อมูลโครงการภายใต้กรอบนโยบายฯดังกล่าว
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed