#งานเทศกาลสินค้า OTOPผ้าล้านนา ต้านภัยโควิด-19

งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ช่วงที่เกิดโควิด-19 ระบาด ได้หายไปนานนับเดือน และวันนี้ งานแสดงสินค้าที่น่าไปเที่ยวชมได้จัดขึ้นแล้วที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต เป็นงานเทศกาล OTOP ผ้าไทยล้านนา ต้ายภัยโควิด-19

โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ OTOP การจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ ทางนางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ร่วมจัดงาน OTOP ผ้าไทยล้านนา ต้านภัยโควิด-19 ซึ่งงานดังกล่าวได้เริ่มแล้ว และจะมีถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเป็นการขับเคลื่อน โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน