#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมสภาลมหายใจ ปลูกต้นไม้ในเขตเมือง
เป็นการคืนพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับเมืองเชียงใหม่ของเรา เพราะว่าการคืนพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ในเขตเมือง จะทำให้อากาศหายใจนั้นดีขึ้นด้วยเหตุนี้ทางนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาลมหายใจและภาคประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียวหวังลดปัญหาฝุ่นควันในเขตเมือง ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ เก๊าไม้ของเฮา เพื่อแก้ไขปัญญหาพิษฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี กิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ มีพื้นที่ปลูกกว่า 4 ไร่ ใช้พื้นที่ปลูก 2,870 ตารางเมตร บริเวณฝั่งสะพานนวรัฐและสะพานรันตโกสิน ด้านทิศตะวันตก

*********************************

เชียงใหม่ – คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก่อนเปิดให้บริการเร็วๆนี้

วันที่(10 มิถุนายน 2563) เวลา 16.00 น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค1 นางสาวชนิสา ชมศิลป์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจความพร้อมด้านมาตรการป้องโควิด-19 เข้าตรวจความพร้อมของสวนสัตว์เชียงใหม่

โดยมี นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปนำตรวจมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยนำคณะผู้ตรวจลงพื้นที่ชม ขั้นตอนการปฏิบัติและบริการนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019ตั้งแต่ด้านหน้าประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านจุดคัดกรอง การลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”รวมทั้งมาตรการ ในการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค เช่นบริเวณการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ การนั่งรถบริการ การชมสัตว์บริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ตามจุดต่างๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการใช้มาตรการป้องกันไว้อย่างเข้มงวด  ผลการตรวจสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจะเปิดให้บริการหลังจากที่องค์การสวนสัตว์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งให้เปิด

***************************************

เชียงใหม่ – “คุณฟ้า”พรหมพร-ครอบครัว เดินสายทำบุญวันเกิด บริจาคและถวายปัจจัย


สังคมของเรานับวันคนดีมีจิตเมตตาหรือว่าคนดีศรีสังคมที่เป็นตัวจริงเสียงจริง ไม่ค่อยจะมีให้เห็น หลายคนได้หายไปจากวงการของคำว่าสังคมไปเลย จะมีก็แทบจะนับตัวได้เลยว่า มีใครบ้าง ที่เขามีจิตเมตตาด้วยความจริงใจโดยที่มิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ แต่ที่ทำไปเพราะมีความศรัทธา มีความเชื่อมั่นที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเจอปนที่แอบแฝง และนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่ง ที่เป็นผู้ที่ให้อย่างแท้จริง ชนิดตัวจริงเสียงจริงคือ คุณ พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา หรือว่า พี่ฟ้ากัซซัน กรรมการผู้จัดการบริษัทกัซซัน จำกัด เจ้าของสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน พร้อมด้วยคู่ชีวิต คุณประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธานบริษัทฯและน้องกัซซัน เริงโพธิ์ ทายาท ในโอกาสที่ครบรอบคล้ายวันเกิดของคุณฟ้ากัซซันที่ผ่านมา

ได้พาครอบครัวเดินสายทำบุญ ทั้งใสบาตรพระที่เชิงดอยสุเทพหน้าครูบาศรีวิชัย 37 รูป และเดินทางมาที่ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสวนดอก ถวายปัจจัยค่ารถพระ 9 รูป ร่วมบริจาคมูลนิธิ โรงบาลสวนดอก,มูลนิธิสงฆ์ ,ซื้อโลงศพ,ซื้อเครื่องมือแพทย์,ช่วยผู้ป่วยอนาถาและเดินทางไปยังวัดศรีดอนมูล ถวายปัจจัยไทยทานแด่ครูบาน้อย,โรงพยาบาลสารภี และกลับมาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พนักงานทั้งสามสนาม นี่คือคนดีศรีสังคม ที่นับวันจะหายาก คนดีที่ทำอะไรแล้ว ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน
                                                                       ***************************************

ลำพูน -กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับตำบล อย่างยั่งยืน ระยะแรก สร้างอาชีพสู้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  กอ.รมน.จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน และ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ (ทีม 3 ประสาน) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับตำบล อย่างยั่งยืน ระยะแรก สร้างอาชีพสู้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในระดับตำบล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

***********************************

เชียงใหม่ – เทศบาลฯลงพื้นที่ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และตามมาตรการผ่อนปรน ระยะ ที่ 3

นายณัฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก และคณะทำงานฝ่ายตรวจประเมินการประกอบกิจกรรมและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่(ศปก.ทน.ชม) ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และตามมาตรการผ่อนปรน ระยะ ที่ 3 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

**************************************

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ แบบ New Normal ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

 นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นกิจกรรมที่ไม่มีการอบรม เช่น การต่ออายุใบขับขี่ต้องผ่านการอบรม e-Learning แล้ว เปลี่ยนชนิด ใบแทน แก้ไข หรือค้างดำเนินการ ซึ่งสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยไม่ได้จองคิวล่วงหน้า จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำขั้นตอนการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันก่อน จึงจะสามารถดำเนินการทุกกระบวนงานได้
โดยขณะนี้ ยังไม่สามารถจองคิวต่ออายุใบขับขี่ได้ เนื่องจากยังคงมีคิวคงค้างที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ก่อนที่จะเปิดให้จองคิวใหม่ในทุกระบวนงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งรวมถึงการขอใบอนุญาตขับรถใหม่ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หรือ ผู้ประจำรถที่ต้องอบรม เปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

************************************

จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 19/2563

 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

 

*************************************

เชียงราย – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือจัดโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือ “โครงการเมืองอาหารปลอดภัย” ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศีริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถนนเชียงราย – แม่สาย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย สู่การเป็น เมืองอาหารปลอดภัย โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

                                                                ***********************************************

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ โปรดเมตตาบริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ   ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

***********************************

รองพ่อเมืองเวียงพิงค์ เร่งนำมาตราการต่างๆ เรียกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่าง้ร่งด่วน ฟื้นเศรษฐกิจให้เมืองเชียงใหม่ เยี่ยมเลยครับ  

นายคมสัน สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
                                                                     ******************************************

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจมาตรการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของสวนสัตว์เชียงใหม่ พบมีความพร้อมทุกด้าน และเตรียมเปิดให้บริการสวนสัตว์พร้อมกับสวนสัตว์ทั่วประเทศเร็วๆนี้

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         

                                                      ***********************************************

กลุ่มธรรมนาวา จารุวณโณ ภิกขุ และคณะศิษย์ มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท ให้แก่หน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี อ.นพ.สุรินทร์ วรกิจพูนผล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ รับมอบ ณ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

***********************************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลฯ ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

****************************************

ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ ตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาด ทำให้การท่องเที่ยวหยุด แต่หญิงเก่ง ไม่เคยหยุดนิ่ง ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งกู้สถานการณ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่ ให้กลับมาเร็วที่สุด

นางปาริษา ปานพรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  

********************************

ชำนาญเชียวชาญด้านการท่องเที่ยว อยู่ที่ไหนทุ่มสุดแรง สร้างความเจริญด้านการท่องเที่ยวให้กับท่องถิ่น เป็นที่ชื่นชมของวงการธุรกิจท่องเที่ยวของเมืองรถม้า

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

************************************

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน ได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำฝน และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในวันที่มีสภาพอากาศเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

*************************************

เตรียมให้บริการอย่างเต็มที่ สมบูรณ์แบบ ทุกส่วนการแสดง พร้อมเจ้าหน้าที่และสัตว์ทุกชีวิต ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน เร็วๆ นี้ พบกันนะครับ

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

***********************************

เชิญสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ “บ้านว้าวด้า โฮมสเตย์” ที่พักบนเนินเขาตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ ตัวที่พักตั้งอยู่ในหมู่บ้านผาปู่จอม หมู่บ้านสุดสงบที่ชาวบ้านยังคงใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสัมผัสได้ถึงความเรียบง่าย

คุณวาสนา ทองสุข  กรรมการบริหารปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

****************************************

ผอ.ฝ่ายข่าว ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี    

************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์.จ.เชียงราย,จ.ลำปาง,จ.ลำพูน ,เทศบาลนครเชียงใหม่, กอ.รมน.จังหวัด ชม. แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.วริศรา ทินนา

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่