#เปิดแล้ววันนี้ เรือนโบราณ ล้านนา มช.

หลังจากที่ได้หยุดให้มีกิจกรรมเพราะพิษภัยของไวรัสโควิด-19 นานนับเดือน และวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยา ลัยเชียงใหม่

ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมเพื่อทำการเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม และเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเรือนโบราณล้านนา โดยทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้สอดรับตามมาตรการของรัฐ และเน้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed