#สาธารณสุข ชม. ส่งเสริมออกกำลัง ในช่วงโควิด-19

การที่คนเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มันช่วยให้เรานั้นมีภูมิต้านทานโรคอะไรได้หลายๆอย่าง เพียงแต่ว่าเราต้องให้เวลากับมันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีคำที่เขาว่ากันว่า สุขภาพดีไม่มีขาย จะมีเงินกี่ล้านก็ไปหาซื้อไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ ทางนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จัง หวัดเชียงใหม่มีความเป็นห่วงพี่น้อง จึงได้มีการประชุม ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในช่วงสาถนการณ์โควิด-19 ที่จัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเองที่มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมาออกกำลังกายกัน และเป็นหนึ่งใน นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed