#เปิดแล้วคึกคัก เรือนโบราณ ล้านนา มช.

ได้หยุดให้มีกิจกรรมไปเป็นแรมเดือน เพราะเจอกับพิษภัยของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่หลังจากทางรัฐบาลได้มีการปลอดล็อคในเฟส 4 เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ได้มาเปิดให้มีกิจกรรมอีกครั้ง ทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จึงได้กลับมาเปิดอีกครั้ง โดยเวลานี้ได้เปิดให้ นักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการท่องเที่ยวในแบบปกติวิถีใหม่ เที่ยวอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน