#มอบทุนการศึกษา ของกองทัพอากาศ และของกองบิน 41

อีกไม่กี่วันโรงเรียนก็ได้เวลาที่จะกลับมาเปิดภาคเรียนตามปกติหลังจากได้หยุดยาวเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อโรงเรียนจะเปิดเทอมผู้ปกครองพ่อ-แม่ ต้องวิ่งหาเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน ตลอดจนเสื้อผ้าชุดนักเรียน ด้วยเหตุนี้ ทางกองบิน 41

โดย นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอา กาศ และทุนของ กองบิน 41 ประจำปี 63 ให้แก่บุตร ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกองบิน 41 จำนวน 60 คน โดยมี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 และรองประธานแม่บ้านฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุม เดชะตุงคะ ภายในกองบิน 41
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed