#มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อน

ต้นเดือนหน้านี้แล้วที่โรงเรียนต่างๆจะได้เปิดการเรียนการสอน หลายที่ต่างได้มีการทำความสะอาดเพราะว่าปิดกันไปนาน เช่นเดียวกันกับที่ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อน ก็พร้อมเปิดดูแลเด็กเล็กและก่อนที่จะเปิด​ ก็ต้องมีการพัฒนาความสะอาดเพื่อให้มีความปลอดภัยไร้เชื่อโรค ทางมณฑล ทหารบกที่ 33 จึงได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีกำลังพลจิตอาสา จากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ร่วมกับคณะครูและเจ้าหน้าที่ ได้ช่วยกันทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับมาเปิดเรียนอีกอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้เรียนกันอย่างปลอดภัย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed