#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – รองผู้ว่าเวียงพิงค์ คนเก่ง คมนุ่มลึก ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวัยรุ่นในอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย

 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวัยรุ่นในอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563  เพื่อร่วมกันนำเสนอภาพรวมโครงการสนับสนุนสุขภาพวัยรุ่นและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวัยรุ่นในอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย รวมถึงการเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการกับระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

********************************************

เชียงใหม่ รองผู้ว่าฯ คนขยันติดตามการจัดอบรมจิตอาสาอาสาภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มจิตอาสาช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมจิตอาสาอาสาภัยพิบัติ เพื่อช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ สร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เสียงภัย โดยจัดอบรมชุดปฏิบัติการให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีอำเภอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอฝาง อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ และอำเภอดอยเต่า

*************************************

ลำพูน – รอง ผอ.สนภ.3 ให้การต้อนรับ คณะรอง ผสสน.

พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ให้การต้อนรับ คณะของ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะฯ พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาขยายผลเครือข่ายชุมชนร่วมกับมูลนิธิอาสาพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มาเป็นประธาน ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ)ใน พระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

*****************************************

เชียงใหม่ – มทบ.33, กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม. ร่วมกับ​ เทศบาลนครเชียงใหม่

โดยนายวิสาขะ​ ปัญญา​ช่วย​ ผอ.ช่างสุขาภิบาล​เทศบาลนคร​เชียงใหม่​/วิทยากร​ กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม. ดำเนินการโดยกำจัดวัชพืชในลำเหมืองชุมชนทิพย์รัตน์ แขวงเม็งรายและริมฝั่ง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก และเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่จะมาถึง

*****************************************

เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Aye Tun, Rector, University of Medicine 2, Yangon, The Republic of the Union of Myanmar ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ University of Medicine 2, Yangon ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ มช

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Aye Tun, Rector, University of Medicine 2, Yangon, The Republic of the Union of Myanmar ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ University of Medicine 2, Yangon ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยการลงนามข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันทาง University of Medicine 2, Yangon นั้นได้มีความร่วมมือด้านการส่งนักศึกษามาเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 202 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

**********************************

แม่ฮ่องสอน – ตำรวจแม่ฮ่องสอน  ตรวจความพร้อม  ออกดูแลประชาชน


พันตำรวจเอก ธนพล บินทปัญญา ผู้กำกับ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท สมศักดิ์ ต๊ะแดง รองผู้กำกับ พันตำรวจโท พัฒนาศักดิ์ เพียรงาม สารวัตรปกครอง และร้อยตำรวจตรี วันชัย วงค์ชัย ร้อนเวร 20 นำเจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดเก่าและผลัดใหม่ กล่าวบท คำปฏิญาณ พร้อมยกระดับให้บริการในสถานีตำรวจทุกสายงาน จากนั้นได้ทำการตรวจคัดกรอง โควิด-19 จากนั้นได้ปล่อยแถวออกตรวจดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบ

****************************************

พ่อเมืองเชียงใหม่ สนับสนุนการท่องเที่ยว ให้เมืองเวียงพิงค์ กลับมาเฟื่องฟูด้านเศรษฐกิ เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองสะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข แนว ทางการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

*******************************************

ประชาชนหอบลูกจูงหลานมุ่งหน้าสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ อย่างล้นหลาม ชมฟรีวันละ 2000 คน คืนความสุขให้ประชาชน ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยอดลงทะเบียนเต็มเหยียดจนถึงสิ้นเดือน

นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

******************************************

สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองล้านนา ลำพูน – ลำปาง ให้กลับมาคึกคักโดยเร็ว  สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับท้องถิ่น

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง

********************************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสอบรถยนต์ควันดำให้แก่รถยนต์ของทางราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ ไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน เป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

********************************************

ต้องชื่นชมสื่อมวลชน ที่ตั้งใจทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ที่ชาวเวียงพิงค์เผชิญ 2  มหันตภัยร้ายโควิด 19 และ PM 2.5 ทุกคนสวมวิญญาณสื่อมวลชน ไม่หวั่นเป็นอันตรายต่อชีวิต ในการติดตามนำเสนอข่าวสู่สาธารณชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังเชื้อร้าย ให้ชีวิตปลอดภัย ฝ่าวิกฤตมาด้วยกัน

 (   ค่าของคน  อยู่ที่ผลของงาน  )

นายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

นายจิรชัย คงคาดิษฐ  ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ

นายมนู พุทธิมูล    นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน

นายทรงวิทย์  ดิษฐวุฒิ  ผจก.ศูนย์วิทยุภาคเหนือตอนบน  รักษาการ.นายสถานีวิทยุ  อสมท. เชียงใหม่

วริศรา ทินนา News 108 มวลชนทีวี นิวส์มหาชน ภาคเหนือ

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

*************************************************

ข่าวส่งเสริม ธุรกิจ ท่องเที่ยว

*********************************

โปรโมชั่น จัดการประชุม สัมมนา New Normal ปลอด covid19 และ #” Gassan Khuntan Open 2020 “⛳️งานแข่งกอล์ฟแมทซ์ที่ 6 กลับมาเปิดรับสมัครแล้ว ที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท”

คุณ สุพชฌาย์ (โจ้) เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า

เชิญจัดการประชุม สัมมนา New Normal ปลอด covid19 ที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท”

☘️☘️”ประชุม สัมมนา New Normal ปลอด covid19 ที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท”

แพ็กเก็จประชุมสัมมนา / จัดเลี้ยงสังสรรค์
💥💥พิเศษเพียงท่านละ 1,000 บาท💥💥

แพ็กเก็จ 2 วัน 1 คืน (ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป) ราคานี้รวม…
-ห้องแบบซูพีเรีย (พัก 2 ท่าน / ห้อง จำนวน 1 คืน
-อาหาร 3 มื้อ (อาหารเช้า , อาหารกลางวัน , อาหารเย็น)
-อาหารว่าง 2 มื้อ (เสิร์ฟพร้อมชา หรือ กาแฟ และน้ำดื่ม พร้อมขนมเบรก)

อภินันทนาการ..
– ฟรี Wifi Internet
– ฟรีป้ายข้อความห้องสัมมนา / จัดเลี้ยง
– ฟรีห้องประชุมสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ / จอ LCD / โปรเจคเตอร์
– ฟรีที่จอดรถมากกว่า 400 คัน
– ฟรีเครื่งเสียงคาราโอเกะ 3 ชั่วโมง (30 ท่านขึ้นไป)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เชิญชวนลูกค้ามาจัดอบรมสัมมนาในวิถีใหม่สไตน์ New Normal ปลอดโควิด 19 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของการจัดอบรมสัมนาพร้อมให้บริการแก่ทุกท่านค่ะ สามารถเดินทางเข้ามาแวะชมสถานที่ได้ทุกวันเวลานะคะ

*******************************************

งานแข่งกอล์ฟแมทซ์ที่ 6 กลับมาเปิดรับสมัครแล้วนะค่ะ
⛳️⛳️⛳️

📌แมทซ์ที่ 6 กำหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ สนามกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน

กับบรรยากาศสนุกสนานชิง 5ถ้วยรางวัลพร้อมของจับฉลากแจกมากมายอีกเช่นเคย ในราคาสุดพิเศษเพียง 1,100 บาท/ท่าน รวมอาหารเครื่องดื่มบรรยากาศงานเลี้ยง
และเตรียมพบกับ การจัดเลเอ๊าต์ใหม่ 18 หลุม โดยรวม 3 คอร์สเข้าด้วยกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ เป็นต้นไปค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสำรองเวลาออกรอบได้ที่
⛳️⛳️กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
Tel. 053 – 507006-9
Mob. กรีนฟี 081- 950 4871 , ฝ่ายขาย 081- 660 4334
Fax. 053 – 507012
E-mail: [email protected]
Line ID : khuntangolf

****************************************

You may have missed