#ถนนคนเดินวันอาทิตย์ กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากผ่อนปรนเฟส 4

ถนนคนเดินวันอาทิตย์หรือที่เรียกกันจนติดปากถนนคนเดินท่าแพ หลังจากที่เจอพิษภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดให้มีกิจกรรมนานเป็นแรมเดือน เพราะหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ วิกฤตจากไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี

มีการผ่อนปรนเป็นระยะๆ ทำให้ถนนคนเดินวันอาทิตย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสกลับมาเปิดให้มีกิจกรรมอีกครั้ง แม้ว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะยังไม่มีมากนัก แต่ว่านักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด เริ่มเดินทางท่องเที่ยวกันบ้าง อีกทั้งเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับหนึ่ง จึงทำให้ถนนคนเดินวันอาทิตย์เริ่มคึกคัก แต่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องก็มิได้ประมาท ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการท่องเที่ยวบนถนนคนเดินและเมืองเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน