#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกลุ่มวิสหกิจ

บ้านถวาย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งของการแกะสลักที่มีชื่อเสียง จากเหตุการณ์วิกฤตโควิด-19 ทำให้บ้านถวายเงียบหายกันไปเลย นักท่องเที่ยวไม่มี พี่น้องชาวบ้านที่แกะสลัก ก็ไม่มีงานแกะ เพราะไม่รู้จะไปแกะให้ใครดู เวลาได้ล่วงมานานนับเดือน หลังจากที่มีการผ่อนปรนมาอย่างต่อเนื่อง และต่อไปนี้ หมู่บ้านถวายจะได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้ บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามแบบวิถีใหม่ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน