#ร่วมกันทำความดี กำจัดวัชพืช-ขยะ ของจิตอาสาเชียงใหม่

ถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคลองแม่ข่า ที่เวลานี้มีหลายหน่วยงานได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาให้คลองแม่ข่ากลับมาใสขึ้น แม้ว่าจะไม่ใสแจ๋วแต่ก็ยังดีกว่าดำและเหม็น อีกหนึ่งหน่วยงานที่มาร่วมลงแรงได้แก่จิตอาสา พระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันทำความดี ช่วยกันกำจัดวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำแม่ข่า

โดยเริ่มกันที่บริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านดารารายณ์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากวัชพืชแล้วยังมีเศษขยะ กิ่งไม้ ที่กีดขวาง โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้วย ในส่วนของการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าในแต่ละช่วง ตั้งแต่เขตพื้นที่อำเภอแม่ริมจนถึงอำเภอหางดงในการดูแลกำจัดวัชพืชเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน