#ข่าวล่า “เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกการจราจร พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคืนพื้นที่ผิวจราจร จุดก่อนสร้าง และหาแนวทางในการแก้ปัญหาจราจร ร่วมกันในช่วงปิดภาคเรียน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะ 9 เส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ และในพื้นที่เขตติดต่อเมือง

********************************************

ชียงใหม่  -“นายใหญ่กัซซัน”  ครอบครัวใจบุญ ร่วมบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ทอง 200 วัน วัดพระธาตุศรีจอมทอง

คุณประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธานสนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท พร้อม คุณพรหมพร (คุณฟ้า)  เอี่ยมจิตเมตตาเจ้าของและผู้บริหารในเครือกัซซัน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ทและน้องกัซซัน เริงโพธิ์

ร่วมบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ทอง 200 วัน วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง อยู่คู่พุทธศาสนิกชนอย่างยั่งยืนสืบไป ขออนุโมทนาบุญแด่กัลยาณมิตรทุกๆๆท่านค่ะ

******************************************

ลำพูน – ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบเกียรติบัตรรับรองให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( ยูนิเซฟ ) และติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรเพื่อวางแผนกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเกียรติบัตรรับรองให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังกล่าว เป็น 1 ใน 12 ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ โดยนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก เป็นผู้รับมอบ

****************************************

ลำปาง – ผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดลำปาง รอบที่ 2

นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในรอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

********************************************

เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่  ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน คณะครู โรงเรียนจิตต์ภักดี และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในการป้องกันโรคโควิด19 เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  มอบหมายนายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน คณะครู โรงเรียนจิตต์ภักดี และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในการป้องกันโรคโควิด19 เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้นวันที่ 1 กรกฎาคม นี้                                                                                **********************************

พ่อเมืองเวียงพิงค์ ทำงานไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย ขึ้นเขาลงห้วย สอบถามทุกข์สุขถึงหัวบันไดบ้าน  สร้างความสุขให้กับชาวบ้าน พี่น้องประชาชน ไม่มีวันหยุด ยกใหห้เป็นคนดีศรีเชัยงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

***************************************

ติวเข้มหน่วยงานที่รับผิดชอบ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย   ช่วงหน้าฝน ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ที่จะสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้าน ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

******************************************

ดูแลเอาใจใส่ประชาชนเหมือนญาติมิตร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องทำกิน จนชาวบ้านเมืองหละปูน ชื่นชมพ่อเมืองคนขยัน มนุษย์สัมพันธ์ เยี่ยม เป็นกันเองกับทุกคนครับ

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

***********************************

รองพ่อเมืองเวียงพิงค์ คนเก่ง “คมนุ่มลึก” นำประสบการณ์การทำงานทั้งด้านการผจญภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนา บูรณาการ สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องประชาชน สมเป็นนักบริหารชั้นนำของกระทรวงคลองหลอด

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

******************************************

*****************************************

********************************************

ประสานงานข่าวที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม ของภาครัฐและเอกชน ให้สื่อมวลชนนำเสนอสู่สาธารณชนอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ต้องขอชื่นชมหัวหน้าหน่วยงานข่าวภาครัฐของเมืองหละปูน ครับ

   นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 

********************************************

ส่วนที่เวียงพิงค์ ถิ่นล้านนา หัวหน้าสื่อของรัฐ ที่ทุ่มเท ลงพื้นที่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา นำเสนอมหันตภัยร้าย ที่คุกคาม ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์ดีขึ้น ถึงวันนี้ยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม ครับ

 

นายทรงวิทย์  ดิษฐวุฒิ  ผจก.ศูนย์วิทยุภาคเหนือตอนบน  รักษาการ.นายสถานีวิทยุ  อสมท. เชียงใหม่

*******************************

เหลืออีกวันเดียว สำหรับการให้เข้าชมฟรี สำหรับท่านที่จองบัตรผ่าน Event pop ไว้แล้ว 2,000 คนสุดท้าย ใช้สิทธิ์ของท่านในการเข้าชมสวนสัตว์ โดยท่านจะได้รับความสะดวกและการบริการจากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เป็นอย่างดี พร้อมกับชมสัตว์อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าส่วนแสดงในอาคารยังไม่เปิด แต่เรายังมีสัตว์ชนิดอื่น ให้ท่านมาเที่ยวชมอีกมากมายนะครับ (ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจล้างมือ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะครับ)

นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

************************************

ททท.เมืองรถม้า เชิญแวะมาลำพูนให้หายคิดถึง…ทุกวันศุกร์กับถนนคนเดินลำพูนหรือข่วงคนเตียว มีทุกสรรพสิ่งให้ท่านเลือกสรร

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

********************************************

 แคมเปญ“คิดถึงก๊วน…ชวนตีกอล์ฟ” หรือ “New Normal Golf @ Lamphun” ด้วยการมอบคูปองสุดพิเศษแก่นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน โดยผู้เล่นสามารถใช้สิทธิ์คูปองตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน (First Come –First Served) ชวนนักกอล์ฟมาออกรอบ 5 สนามในลำพูน ตลอดเดือนกรกฎาคม-กันยายนนี้ ภายใต้ 3 Theme: เดือนกรกฎาคม greens &clean / เดือนสิงหาคม Lady Gateway และ เดือนกันยายน เก๋ายกก๊วน

คุณ(โจ้) สุพัชฌาย์ เสวตไอยาราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน

*************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

********************************************

 

You may have missed