#สาธารณสุขเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม วิ่งเดินการกุศล

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ.​TOBE.NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ สร้างกระแสและปลูกจิตสำนึก ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ออกกำลังกาย โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัศโควิด-19 โดยได้ เปิดรับสมัครมาแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. ถึงวันที่ 25 ก.ค. 63 และเริ่ม เดิน วิ่ง สะสมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2563 ถึง 25 สิงหาคม 2563 และประกาศผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ที่สะสมระยะทางได้ 40 กิโลเมตรขึ้นไป จะได้รับเหรียญรางวัล และผู้ที่มีระยะทางสะสมสูงที่สุดตลอดการแข่งขัน จะได้รับถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรางวัลพิเศษอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053- 211048 ต่อ 113,115 หรือที่ 082-1865585
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed