#มอบให้อย่างต่อเนื่อง กับโครงการช่วยเหลือ เพื่อนร่วมโลกของนักบุญฯ

การมอบสิ่งของหรือมอบอะไรก็แล้วแต่กับโครงการหลายๆชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย ขอบอกว่าล้วนแต่เป…

Read More

#นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดอบรม ให้กับชุดจิตอาสาในพื้นที่

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร้อยตรี บำร…

Read More