#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สโมสรฟุตบอลสิงห์เหนือ เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.30.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกา…

Read More

#เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “เล่นกอล์ฟ ลำพูนไม่ลำพัง”

เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงกา…

Read More

#สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน

ที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเช…

Read More

#สุริวงศ์บุ๊คเปิดพื้นที่ ตลาดนัดชาวสวน กับตลาดนัดอินทรีย์

ด้วยทางโครงการ สุริวงศ์บุ๊ค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดพื้นที่ตลาดนัดชาวสวนให้พี่น…

Read More

#ผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่ มอบนโยบายติดตาม จัดการแก้ไขหมอกควัน

ที่อำเภอเวียงแหง และอำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ ว่าราช…

Read More