#นครสวรรค์ลุยตรวจสอบเอกชนลักลอบดูดทรายพบทำผิด1รายจ่อแจ้งข้อหาหนัก

วันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์พันเอกพรชัย นพรัตน์ รองผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์และนายนายสันทัศน์ ท…

Read More

#ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตร ขึ้นเหนือประชุมรับทราบ การบริหารจัดการน้ำ

ที่ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระ…

Read More

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมห…

Read More

#มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 23 ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง

อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 และ ผศ.นพ.สมศักดิ์ วงศ์ไวเวช เลขานุการส…

Read More

##กองทัพภาคที่ 3 มอบใบประกาศให้กับนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์

ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำรวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองทัพภาคที่ 3 มอ…

Read More