#ม.แม่โจ้มอบผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อโรคให้สวนสัตว์ เพื่อฉีดป้องกันโควิด-19

ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ…

Read More

#เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจโครงการ เคลื่อนที่แบบบูรณาการ

ที่บริเวณสวนสุขภาพบ้านเด่น และสำนักงานแขวงเม็งราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร…

Read More