#กองบิน 41 จัดพิธีมอบ ประกาศนียบัตรนักบิน ที่บินกับเครื่องบินขับไล่

ที่ลานจอดอากาศยานฝูงบิน 411 กองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 …

Read More

#เมืองพ่อขุนคุมเข้ม รุกตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางมาจากระยอง

จังหวัดเชียงรายไม่ประมาทคุมเข้มรุกตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง เพื่อป้องกันการ…

Read More

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล

วันที่( 1 มิ.ย.63 )เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดโครงก…

Read More