‘จับกัง1’ ร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ สหภาพมิตซู – เด็นโซ่ หนุนนายจ้าง ลูกจ้าง รวมพลังสร้างชาติ สร้างบรรยากาศการลงทุน

‘จับกัง1’ ร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ สหภาพมิตซู – เด็นโซ่ หนุนนายจ้าง ลูกจ้าง …

Read More

#กองบิน 41 จัดพิธีมอบ ประกาศนียบัตรนักบิน ที่บินกับเครื่องบินขับไล่

ที่ลานจอดอากาศยานฝูงบิน 411 กองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 …

Read More

#เมืองพ่อขุนคุมเข้ม รุกตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางมาจากระยอง

จังหวัดเชียงรายไม่ประมาทคุมเข้มรุกตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง เพื่อป้องกันการ…

Read More