#โครงการช่วยเหลือ เพื่อร่วมโลกมอบอีก รถเข็นและข้าวสาร

อันนี้ต้องยอมรับจริงๆ สำหรับการมอบสิ่งของที่มีมาอย่างต่อเนื่อง พี่น้องจะสังเกตนะครับว่า จะ…

Read More