#น้องบูมเยาวชนคนเก่ง นักศึกษาเกียรตินิยม จากเมืองผู้ดีได้เรียนต่อโท

พ่อ-แม่ ที่มีลูกดี ลูกไม่เกเร ลูกไม่เที่ยว ไม่ดื่ม ไม่สูบ มีอย่างเดียวคือตั้งใจเรียน ตั้งใ…

Read More

เพชรบูรณ์-“ผักพระทำ” เปิดใช้พื้นที่ว่างเปล่าหน้าวัด ร่วมกับชาวบ้าน จับจอบ จับเสียม ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จากวัดสู่ชุมชนตามหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ) (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-“ผักพระทำ” เปิดใช้พื้นที่ว่างเปล่าหน้าวัด ร่วมกับชาวบ้าน จับจอบ จับเ…

Read More