“เกษตรกรภาคกลาง” เอาด้วยขานรับ “รวมไทยสร้างชาติ” ผนึกหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนองพระราชดำริในหลวง

“เกษตรกรภาคกลาง” เอาด้วยขานรับ “รวมไทยสร้างชาติ” ผนึกหมู่บ้านวิสาห…

Read More

#สำนักกิจการความมั่นคง จัดอบรมขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์

ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายบัณฑูร สุนทรสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนป…

Read More