#พิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิ…

Read More

EA และ PPL ผนึกอีเทค เตรียมผลิตบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยี สร้างคนสร้างแรงงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4.0 เตรียมป้อนเข้าธุรกิจใหม่

สมโภชน์ อาหุนัย CEO บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) นำบริษัทในกลุ่มมาร่วมกับ บริษัท ดับเบิ้ลพี แ…

Read More