#ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารอากาศกองบิน 41 ได้ทำการส่งมอบหน้าที่

ที่ห้องประชุมใต้อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองบิน 41 คุณ ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอา…

Read More